FREDERIKSBERG PAPIRFABRIK


Fabrikken 1909
 
Papirfabrikken
 
Hollænderi 1909
 
Stengang

Papirmaskine 1909
 
Papirmaskine 1909
 
Kalander 1909
 
Sorterersal 1909

Fyret 1909
 
Faciliteter 1909
 
Ansatte 1909
   


Frederiksberg Papirfabrik På Nordre Fasanvej på Frederiksberg har ligget en papirfabrik i knapt 100 år. I dag er der intet tilbage af fabriksbygningerne. Og hvad med historien - forsvinder den også? Frederiksberg Papirfabrik blev i 1881 oprettet af etatsråd Ferslew med henblik på at levere avispapir til den ferslewske presse. Frederiksberg Papirfabrik holdt sig uden for den store sammenslutning i 1889 med stiftelsen af De forenede Papirfabrikker. Parterne indgik dog en aftale, og Frederiksberg Papirfabrik blev aldrig nogen konkurrent til monopolet De forende Papirfabrikker (DfP).

De forenede Papirfabrikker overtog Frederiksberg Papirfabrik i 1931. Fabrikken producerede på det tidspunkt stadig noget avispapir, men i den interne DfP-arbejdsdeling kom Frederiksbergfabrikken til at producere de grovere papirkvaliteter.

Frederiksberg Papirfabrik lukkede i 1975. Fabriksbygningerne er væk - og historien? Tiden vil vise det. Neden for er en række fotografier taget omkring 1909, formodentlig i forbindelse med en større ombygning (udvidelse) af fabrikken. Billederne viser givetvis både "gamle" og "nye" forhold set ud fra året 1909.

Henvisninger:
Dansk Papir i 100 år. De forenede Papirfabrikker A/S 1889-1989 (1989)
Keld Dalsgaard Larsen: Dansk papirindustri 1829-1999 (2000)

 

 

Vidste du...

... at England var landfast med Danmark under istiden for knapt 12.000 år siden?

Museum Silkeborg - Hovedgårdsvej 7 - 8600 Silkeborg - Tlf: 86 82 14 99 - Fax: 87 20 51 90 - info@silkeborgmuseum.dk