FREDERIKSBERG PAPIRFABRIK


Fabrikken 1909
 
Papirfabrikken
 
Hollænderi 1909
 
Stengang

Papirmaskine 1909
 
Papirmaskine 1909
 
Kalander 1909
 
Sorterersal 1909

Fyret 1909
 
Faciliteter 1909
 
Ansatte 1909
   


Frederiksberg Papirfabrik På Nordre Fasanvej på Frederiksberg har ligget en papirfabrik i knapt 100 år. I dag er der intet tilbage af fabriksbygningerne. Og hvad med historien - forsvinder den også? Frederiksberg Papirfabrik blev i 1881 oprettet af etatsråd Ferslew med henblik på at levere avispapir til den ferslewske presse. Frederiksberg Papirfabrik holdt sig uden for den store sammenslutning i 1889 med stiftelsen af De forenede Papirfabrikker. Parterne indgik dog en aftale, og Frederiksberg Papirfabrik blev aldrig nogen konkurrent til monopolet De forende Papirfabrikker (DfP).

De forenede Papirfabrikker overtog Frederiksberg Papirfabrik i 1931. Fabrikken producerede på det tidspunkt stadig noget avispapir, men i den interne DfP-arbejdsdeling kom Frederiksbergfabrikken til at producere de grovere papirkvaliteter.

Frederiksberg Papirfabrik lukkede i 1975. Fabriksbygningerne er væk - og historien? Tiden vil vise det. Neden for er en række fotografier taget omkring 1909, formodentlig i forbindelse med en større ombygning (udvidelse) af fabrikken. Billederne viser givetvis både "gamle" og "nye" forhold set ud fra året 1909.

Henvisninger:
Dansk Papir i 100 år. De forenede Papirfabrikker A/S 1889-1989 (1989)
Keld Dalsgaard Larsen: Dansk papirindustri 1829-1999 (2000)

 

 

Vidste du...

...at du på Papirmuseet kan få få lov at at lave papir
... at godt papir i gamle dage blev fremstillet af gamle klude?
... at man i Silkeborg, indtil paprifabrikken lukkede, producerede papir til pengesedler både til Danmark og udlandet?
...at vi har en museumsklub for børn, der hedder Hugin og Munin Klubben Midtjylland - nye medlemmer optages!
... at England var landfast med Danmark under istiden for knapt 12.000 år siden?
...at nyslået flint kan være så skarpt at kirurger stadig kan finde på at bruge dem til finkirurgi?
...at moselig med hud og bløddele kun bevares i højmoser?
...at der foruden moselig med hud, også findes moseskeletter uden?
...at man i bronzealderen fangede hjorte i fælder?
...at der var to lig foruden Tollundmanden i Bjældskovdal mose?
...at Silkeborg Hovedgård, som er bygget i 1767, er Silkeborgs ældste hus?
...at St. St. Blichers krudthorn kan ses på BLICHEREGNEN?
... at bronzealderen kommer før jernalderen.
... at museet har mange flere ting gemt af vejen, end du kan se i udstillingerne?
...at man tidligere lavede papiret til de danske pengesedler på papirfabrikken i Silkeborg?
... at St. St. Blichers far også var præst?
... at Tollundmanden er over 2000 år gammel

Museum Silkeborg - Hovedgårdsvej 7 - 8600 Silkeborg - Tlf: 86 82 14 99 - Fax: 87 20 51 90 - info@silkeborgmuseum.dk