Museum Silkeborg/ Hovedgården

Hovedgården rummer en omfattende oldsagssamling med den ca. 2.300 år gamle Tollundmand, som den absolutte perle i samlingen. Afdelingen rummer desuden samlinger, der beskriver Silkeborg bys opståen midt i 1800tallet, Sorring keramik, glasproduktionen på Silkeborg egnen i renæssancen m.m. Se mere om åbningstider og entrepriser på Hovedgården her.

Museum Silkeborg/ Papirmuseet Bikuben

Papirfabrikkens historie danner rammen om Silkeborgs opståen. På Papirmuseet fortælles historien om den fabrikslavede og håndgjorte papirs historie, herunder at der var her man frem til år 2000 fremstillede papiret til de danske pengesedler og andre værdipapirer. Se åbningstider og entrepriser til Papirmuseet her.

Museum Silkeborg/ Blicheregnen

Afdelingen har til huse i de gamle landbrugslænger til præstegården i Thorning – lige over for kirken, hvor Steen Steensen Blicher var præst 1819-1825. Her fortælles om Blicher, og livet på Blichers tid. Se åbningstider og entrépriser på Blicheregnen her.
 

Museum Silkeborg / Lokalarkiv Blicheregnen

Arkivet dækker et område, der omfatter Grønbæk, Hinge, Hørup, Levring, Sjørslev, Thorning, Vinderslev, Vium sogne.I det daglige foretages arbejdet på arkivet af en kreds af frivillige.
Åbningstider for arkivet

Vidste du...

Museum Silkeborg - Hovedgårdsvej 7 - 8600 Silkeborg - Tlf: 86 82 14 99 - Fax: 87 20 51 90 - info@museumsilkeborg.dk